Các bước thực hiện dự án đầu tư xây dựng

– Làm cơ sở để lập dự thảo: Kế hoạch, Tiến độ, dự trù kinh phí triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình, kinh doanh bất động sản;

– Làm tiến độ kế hoạch vốn, thu xếp tài chính và để sơ bộ lập phương án GPMB, phương án kinh tế, hiệu quả dự án;

– Phê duyệt, Quản lý tiến độ (Timeline) của một dự án đầu tư Bất động sản;

-Thời gian theo quy định các văn bản hướng dẫn của Luật quy định và thời gian thực tế thực hiện;

-Thời gian là dự kiến, khi lập tiến độ, kế hoạch cho dự án cụ thể thì áp dụng theo điều kiện cụ thể để lựa chọn khoảng thời gian thực hiện cho hợp lý;

– Một số thủ lục pháp lý có sự giàng buộc phải có hồ sơ tài liệu của thủ tục khác, do đó khi lập cần lưu ý cho hợp lý; cần tính toán đến việc thực hiện các công việc xen kẽ cho .

Chi tiết trình tự các bước thực hiện dự án đầu tư xây dựng xem tại đây

(Tài liệu do anh Yên Trường biên soạn tháng 11/2017)

Tin Liên Quan