Sơn nhà anh Cương-Chị Hoa

Những ngày đầu tiên khảo sát tại Yên Phú, Liên Ninh, Thanh Trì

Khảo sát và lập dự trù kinh phí sơn nhà

Vận chuyển sơn về bắt đầu sơn

Và đây là sản phẩm sau khi sơn xong

Mặt ngoài nhà

 

Tin Liên Quan