Các nghị định về xây dựng

Nghị định là loại văn bản thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam. Theo đó, Nghị định là văn bản do chính phủ ban hành dùng để hướng dẫn luật hoặc quy định những việc phát sinh mà chưa có luật hoặc pháp lệnh nào điều chỉnh. Xaynhadan.vn trân trọng giới thiệu tới các bạn các nghị định đang có hiệu lực trong lĩnh vực xây dựng.

STT Số hiệu VB Nội dung văn bản Ngày hiệu lực VB thay thế
1 32/2015/NĐ-CP Quy định về Quản lý chi phí ĐTXD 10/5/2015 NĐ 112/2009/NĐ-CP
Download
2 46/2015/NĐ-CP Quy định về Quản lý chất lượng và Bảo trì công trình xây dựng 01/7/2015 NĐ 15/2013 NĐ-CP
Download
3 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng 22/04/2015 NĐ 48/2010 NĐ-CP
Download
4 59/2015/NĐ-CP Về Quản lý dự án đầu tư xây dựng 05/8/2015 NĐ 12/2009 NĐ-CP
Download
5 42/2017/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng 05/4/2017 NĐ 112/2009 NĐ-CP
Download
6 02/VBHN-BXD Nghị định về QLDA đầu tư xây dựng

(VB hợp nhất Nghị định 59/2015; 42/2017; 100/2018)

20/07/2018 Nghị định 59/2015; 42/2017; 100/2018)
Download

 

Tin Liên Quan