Luật liên quan đến Xây dựng

       1. Luật Xây dựng

Số/Ký hiệu 50/2014/QH13
Ngày ban hành 18/06/2014
Ngày có hiệu lực 01/01/2015
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13
Cơ quan ban hành Quốc hội
Download File word

     2. Luật Quy hoạch

Số/Ký hiệu 21/2017/QH14
Ngày ban hành 24/11/2017
Ngày có hiệu lực 01/01/2019
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14
Cơ quan ban hành Quốc Hội
Download File word

       3. Luật Đất đai

Số/Ký hiệu 45/2013/QH13
Ngày ban hành 29/11/2013
Ngày có hiệu lực 1/7/2014
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu Luật đất đai 2013 số 45/2013/QH13
Cơ quan ban hành Quốc Hội
Download File Word

   4. Luật Đấu thầu

Số/Ký hiệu 43/2013/QH13
Ngày ban hành 26/11/2013
Ngày có hiệu lực 1/7/2014
Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu Luật đấu thầu 2013 số 43/2013/QH13
Cơ quan ban hành Quốc Hội
Download File Word

Tin Liên Quan