Nhà gỗ cổ truyền

Thiết kế, thi công nhà gỗ, là một nét đẹp truyền thống, kế thừa và phát huy, tiếp nối những truyền thống ấy.

“Với mong muốn bảo tồn, giữ gìn những nét đẹp tinh tế, giá trị trường tồn của những ngôi nhà gỗ Bắc Bộ, đình đền và những ngôi chùa cổ…. Chúng tôi đang cùng những người nghệ nhân của làng nghề Hương Ngải… và luôn luôn cố gắng đặt mọi tâm huyết, tinh hoa vào mỗi công trình, sản phẩm… Để những giá trị ấy luôn trường tồn, đẹp mãi với thời gian trong không gian văn hoá Việt…”