Công trình

Xây dựng chùa Lưu Ly

Xây dựng chùa Lưu Ly

Sơn nhà anh Cương-Chị Hoa

Sơn nhà anh Cương-Chị Hoa

Cải tạo văn phòng công ty Kiểm toán A&C

Cải tạo văn phòng công ty Kiểm toán A&C

Nhà thờ Phạm Gia – Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội

Nhà thờ Phạm Gia – Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội

Nhà Mr Lộc ban tuyên giáo

Nhà Mr Lộc ban tuyên giáo

Nhà ở gia đình Chủ tịch HĐQT – Mr Quyết

Nhà ở gia đình Chủ tịch HĐQT – Mr Quyết

Công trình nhà kho và hạ tầng cây xăng Tam Hiệp

Công trình nhà kho và hạ tầng cây xăng Tam Hiệp

Sửa chữa điện nước và chống thấm tại KĐT Mỗ Lao

Sửa chữa điện nước và chống thấm tại KĐT Mỗ Lao