Cát đen, cát vàng, đá 1×2

Lưu ý: Báo giá mang tính tham khảo cho khách và Xaynhadan.vn không bán nguyên vật liệu! Cập nhật 08/10/2018

* Cát đen sông Hồng:
– Loại hạt mịn có phù sa dùng để san lấp chở ôtô 22m3: 165.000 đ/ m3
– Loại hạt đều dùng để xây trát chở ôtô 3m3: 250.000 đ/ m3
– Loại hạt đều dùng để xây trát chở xe CN: 280.000 đ/ m3
– Loại hạt đều dùng để xây trát chở xe máy đóng bao: 18.000 đ/ bao

* Cát vàng sông Lô:
– Cát vàng thô dùng cho bê tông chở ôtô 3m3: 500.000 đ/ m3
– Cát vàng thô dùng cho bê tông chở xe CN: 700.000 đ/ m3
– Cát vàng thô dùng cho bê tông chở xe máy đóng bao: 33.000 đ/ bao
– Cát vàng sàng hạt trung dùng xây tường chở ôtô 3m3: 490.000 đ/ m3
– Cát vàng sàng hạt trung dùng xây tường chở xe CN: 680.000 đ/ m3
– Cát vàng sàng hạt trung dùng xây tường chở xe máy đóng bao: 36.000 đ/ bao

* Đá 1×2 Phủ Lý:
– Đá 1×2 dùng cho bê tông chở ôtô 3m3: 490.000 đ/ m3
– Đá 1×2 dùng cho bê tông chở xe CN: 690.000 đ/ m3
– Đá 1×2 dùng cho bê tông chở xe máy đóng bao: 32.000 đ/ bao

* Đá 2×4 Phủ Lý:
– Đá 2×4 dùng cho bê tông chở ôtô 3m3: 480.000 đ/ m3
– Đá 2×4 dùng cho bê tông chở xe CN: 690.000 đ/ m3
– Đá 2×4 dùng cho bê tông chở xe máy đóng bao: 38.000 đ/ bao

Báo giá mang tính chất tham khảo tại khu vực Hà Nội! Đơn giá có thể biến động tuỳ theo số lượng và khu vực vận chuyển, … Xaynhadan.vn không bán các vật liệu nói trên.

(Lưu ý cát, đá chở xe nhỏ thường không đủ khối lượng như người bán nói, đôi khi xe 0,6m3 đo thực tế chỉ được 0,45m3)

Tin Liên Quan