Báo giá thép xây dựng

Báo giá dưới đây mang tính tham khảo và Xaynhadan.vn không bán nguyên vật liệu! Cập nhật 08/10/2018

1. Giá thép xây dựng VIỆT ÚC: 
Đường kính Chiều dài cây thép Đơn giá bán lẻ
D6 1 cuộn = 100kg 15.500 đ/kg
D8 1 cuộn = 100kg 15.500 đ/kg
D10 11,7m 99.500 đ/cây
D12 11,7m 142.000 đ/cây
D14 11,7m 208.000 đ/cây
D16 11,7m 265.000 đ/cây
D18 11,7m 348.000 đ/cây
D20 11,7m 420.000 đ/cây
D22 11,7m 502.000 đ/cây
2. Giá thép xây dựng TISCO: 
Đường kính Chiều dài cây thép Đơn giá bán lẻ
D6 1 cuộn = 100kg 15.500 đ/kg
D8 1 cuộn = 100kg 15.500 đ/kg
D10 11,7m 101.000 đ/cây
D12 11,7m 143.000 đ/cây
D14 11,7m 210.000 đ/cây
D16 11,7m 271.000 đ/cây
D18 11,7m 351.000 đ/cây
D20 11,7m 423.000 đ/cây
D22 11,7m 502.000 đ/cây
3. Giá thép xây dựng HOÀ PHÁT:
Đường kính Chiều dài cây thép Đơn giá bán lẻ
D6 1 cuộn = 100kg 15.300 đ/kg
D8 1 cuộn = 100kg 15.300 đ/kg
D10 11,7m 99.000 đ/cây
D12 11,7m 141.000 đ/cây
D14 11,7m 208.000 đ/cây
D16 11,7m 265.000 đ/cây
D18 11,7m 348.000 đ/cây
D20 11,7m 420.000 đ/cây
D22 11,7m 507.000 đ/cây

Báo giá mang tính chất tham khảo tại khu vực Hà Nội! Đơn giá có thể biến động tuỳ theo số lượng và khu vực vận chuyển, … Xaynhadan.vn không bán các vật liệu nói trên.

Tin Liên Quan